بیابان مقابله آمریکا کره شمالی رئیس جمهور

بیابان: مقابله آمریکا کره شمالی رئیس جمهور دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث زنی که شوهر معتادش را با قندشکن کشت،دیوانه بود

بعد از ظهر 7 اردیبهشت سال گذشته زن میانسالی در تماس با پلیس از وقوع یک جنایت خبر داد و گفت: یکی از همسایه هایمان جسدی را درون پتو پیچیده و از منزل بیرون می‌برد.

زنی که شوهر معتادش را با قندشکن کشت،دیوانه بود

عبارات مهم : ایران

بعد از ظهر 7 اردیبهشت سال گذشته زن میانسالی در تماس با پلیس از وقوع یک جنایت خبر داد و گفت: یکی از همسایه هایمان جسدی را درون پتو پیچیده و از منزل بیرون می برد.

به گزارش ایران؛به دنبال این خبر مأموران کلانتری 128 پایتخت کشور عزیزمان ایران نو راهی محل اتفاق در خیابان ششم نیروی هوایی پیروزی شدند. آنها زن میانسالی را دیدند که جسدی را داخل پتو پیچیده و قصد سوار شدن بر ماشین را دارد.

با کشف جسد عنوان به بازپرس کشیک قتل و تیم تحقیق اعلام و زن میانسال دستگیر شد. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد این زن 15 سال قبل به خاطر اعتیاد از همسرش – مقتول- جدا شده است و حاصل زندگی آنها دختری 25 ساله است.

زنی که شوهر معتادش را با قندشکن کشت،دیوانه بود

بعد از 15 سال جدایی دختر جوان آنها به مادرش گفته بود که مدتی است پدر اعتیادش را ترک کرده به همین علت از مادرش خواست تا زندگی اش را با پدر از سر بگیرد.

اصرارهای دختر جوان باعث شده است بود تا این زن با همسر سابقش آشتی کند ولی بعد از یک سال زندگی یکسان زن میانسال متوجه شد که همسرش دوباره به مواد روی آورده هست. وی که از این عنوان بشدت عصبانی شده است بود به بهانه ای همسرش را به منزل کشاند و بعد از بیهوش کردن او با قندشکن و چاقو وی را به قتل رساند.

بعد از ظهر 7 اردیبهشت سال گذشته زن میانسالی در تماس با پلیس از وقوع یک جنایت خبر داد و گفت: یکی از همسایه هایمان جسدی را درون پتو پیچیده و از منزل بیرون می‌برد.

بعد از جنایت، زن میانسال جهت انتقال راحت تر جسد از منزل آن را مثله کرده بود ولی هنگام خروج جسد، زن همسایه که به او مشکوک شده است بود عنوان را به پلیس لو داد.

زن میانسال بعد از دستگیری جهت بررسی صحت روانی به پزشکی قانونی انتقال داده شد، ولی کمیسیون پزشکی قانونی سلامت روانی او را رد کرد. متهم بار دیگر در کمیسیون سه نفره و سپس پنج نفره تحت آزمایش قرار داده شد ولی بازهم صحت روانی او رد شد. با تکمیل تحقیقات متهم جهت درمان به بیمارستان روانی انتقال یافته شد و دخترش که تنها اولیای دم پرونده بود با حضور در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست دریافت دیه از بیت المال کرد.

بازپرس کامران رضوانی پرونده این جنایت را جهت پیگیری در خصوص دیه از بیت المال به دادگاه کیفری ارسال کرد.

زنی که شوهر معتادش را با قندشکن کشت،دیوانه بود

واژه های کلیدی: ایران | جنایت | زندگی | انتقال | پرونده | میانسال | میانسالی | انتقال داده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz